Caisson CongresTechniek B.V
Print deze pagina

Onlangs is er een persconferentie gehouden tengevolge van de credietcrisis bij de SNS Reaal bank in Utrecht. De credietcrisis, zo komen ze tot de conclusie, heeft geen effect op deze bank.