Caisson CongresTechniek B.V
Print deze pagina

In hotel Erica wordt een mondeling onderhoud gevoerd met verschillende gedeputeerden uit verscheidene landen. Afgevaardigden van Locale intermediaire overheden praten met elkaar om op de een of andere manier samen te werken. Om de uitvoering hiervan gestalte te geven wordt een project in het leven geroepen wat in de onmiddellijke toekomst bekend zal gaan staan als Partnernalia. Dat wil zeggen dat locale overheden uit verschillende Europese landen met een vergelijkbare locale overheidsstructuur proberen om tot een betere coöperatie te komen op Europees niveau. Wat dat nu concreet in de praktijk betekent is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Intussen hopen wij, Caisson, dat er om die reden nog vele vergaderingen zullen volgen...


Tolken lopen overigens weg met de nieuwe 'Next Generation' apparatuur van Bosch. "We hoeven nauwelijks meer na te denken over het schakelen tijdens ons werk", zo zeggen ze in koor.