Caisson CongresTechniek B.V
Print deze pagina

Gabon (République Gabonaise) is een in negen provincies verdeeld land, met ongeveer anderhalf miljoen inwoners, dat aan de westkust van Afrika ligt ‘tussen’ Kameroen en Kongo en met het in het noordwesten aangrenzende Equatoriaal-Guina. De kustlijn is zo’n achthonderd kilometer lang. De betrekkelijke welvaart berust op de aanwezigheid van verscheidene delfstoffen. Aardolie en gas zijn er twéé van. We realiseren ons niet tijdens het tanken van benzine wat er allemaal bij komt kijken om deze producten te delven en te verwerken tot die vloeistof die we regelmatig in onze auto stoppen . Daarom vindt hier (in Nederland) een bijeenkomst plaats in de prominential suite van het Crowne Plaza te Den Haag, waar afgevaardigden uit Gabon maar liefst één week lang onderhandelen met een grote petroleummaatschappij over zaken als productiehoeveelheid, techniek, ‘gemaakte prijsafspraken’ en waar ze natuurlijk ook over verschillende lopende-, en op te starten ‘projecten’ praten. Gabon is overigens lid van OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries).