Caisson CongresTechniek B.V
Print deze pagina
1 december 2005 organiseerde het Interprovinciaal overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de werkconferentie "Grenzeloos verder". Deze conferentie vond plaats in het Provinciehuis te Arnhem. Caisson werd ingeschakeld om de volledige AV-techniek te verzorgen. De sprekers op deze bijeenkomst waren o.a. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en de Commissaris van de Koningin Dhr. Cornielje.

Link:
Interprovinciaal overleg (IPO)