Caisson CongresTechniek B.V
Print deze pagina

Bij het affiche (middelste foto) krijg je inderdaad het gevoel dat de schoenen wrikken. De afbeelding trok de aandacht van veel deelnemers tijdens een driedaags congres over “Nursing” gehouden in de Meervaart in Amsterdam. Veel congresgangers lieten hun digitale camera klikken voor een thuisafdrukje. Betreft het een conflict tussen werknemers en werkgevers? Of worden hier knelpunten en schuifruimtes van een reorganisatie verbeeld? De cartoon laat alle ruimte voor een eigen interpretatie. De organisator heeft dit alles perfect geregeld. Ook de samenwerking tussen de technici van zowel de Meervaart als die van Caisson maakte dat de organisatie erg tevreden was. Kortom: prijzen voor alle partijen dus.

 

 

 

Twee tolkencabines zijn ingezet alsmede de daaromheen benodigde apparatuur.